Language:
CATEGORIES
Гл. ас. д-р Милена КАЦАРСКА (milena.katsarska@gmail.com) преподава американска култура и литература към Катедрата по английска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Докторската ѝ дисертация на тема „Парапозиции: предговарянето на преводна американска литература в България 1948 – 1998 г.“ е защитена във Филологическия факултет на ПУ през 2019 г. Научните ѝ интереси са в сферата на дисциплинарната история, но и често се насочват към политическите измерения на съвременната култура и културата на ХХ век (особено социалистическия период) в различни лингво-културни, социални и институционализирани контексти. Тя е съавтор в Usurping Suicide: The Political Resonances of Individual Deaths (Zed Publishers, 2017), както и автор на библиографското издание От Азимов до Ърдрич // От Абаджиева до Юруков (2014), наред с множество други научни публикации в страната и чужбина. Превежда от и на английски език художествена литература, критическа теория и изследвания в областта на хуманитаристиката. Публикува поезия и кратки литературни форми на английски език в англоезични литературни списания.

Статии

Златю Бояджиев и рецептивното поле през социализма | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)