Language:
CATEGORIES
Д.ф.н. Наталия Дмитриевна КОЧЕТКОВА (kndmail@mail.ru) е главен научен сътрудник в Института за руска литература (Пушкинский дом) на Руската академия на науките, ръководител на Сектора за изучаване на руската литература на XVIII в. Докторската ѝ дисертация е на тема „Литературата на руския сантиментализъм: Естетически и художествени търсения“ („Литература русского сентиментализма: Эстетические и художественные искания“). Преподавала е в Ленинградския държавен университет (1975 – 1985) и в Санктпетербургския държавен културен институт (90-те години на ХХ в). От 1996 г. е председател на Руското дружество за изучаване на XVIII в. Научните ѝ интереси са в областта на руската литература на XVIII и началото на XIX век – нейните международни контакти, отношенията ѝ с масонството и връзките между художествените и документалните жанрове. Участвала е в колективните издания XVIII век (XVIII век, 1962 – 2004, отг. редактор на кн. 18 – 23), История на руската поезия. Т. I (История русской поэзии. Т. I, 1968), Руска литература и фолклор (XI – XVIII в) (Русская литература и фольклор (XI-XVIII вв.), 1970), Руската повест през XIX век (Русская повесть XIX века, 1973), Руският романтизъм (Русский романтизм, 1978), История на руската литература в 4 тома. Т. I (История русской литературы в 4 т. Т. 1, 1980), Речник на руските писатели от XVIII век, кн. 1, 2 (Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1, 2. 1988, 1999), История на руската преводна художествена литература. Древна Рус. XVIII в. Т. I – II (История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII в.. Т. I – II, 1995 – 1996), Очерци по история на руската литературна критика. Т. I (Очерки истории русской литературной критики. Т. 1, 1999) и др. Наградена е с медал „За трудово отличие“.

Статии

„Меланхолия“ на Ж. Делил: подражанието на Н. М. Карамзин и преводът на П. Ю. Лвов | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)