Language:
CATEGORIES
Вяра НАЙДЕНОВА е асистент по сръбски и хърватски език в катедра „Славистика“ към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ научни интереси и публикации са в областта на езиковите контакти, компаративната лингвистика (словообразуване, лексикология, фразеология), теорията и практиката на превода. На поетиката на комичното с акцент върху комедиографското творчество на сръбския класик Бранислав Нушич в лингво-стилистичен аспект е посветен научният ѝ труд, който предстои да бъде защитен като дисертация. E-mail: najvy@abv.b

Интервюта

„Да измерваш годините с книги“. Разговор на Вяра Найденова с Жела Георгиева | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Музата на филолога – с книга, лира, с меч и лаврова клонка. Разговор на Вяра Найденова с Катя Йорданова | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Иво Андрич. Влиянието на турското владичество върху развитието на духовния живот в Босна | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Стеван Раичкович. Къщата ни край Тиса | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Бранислав Петрович. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Биляна Дойчинович. Книженство – в търсене на авторките в сръбската литература | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)