Language:
CATEGORIES
Проф. д-р Сватава Урбанова (Svatava Urbanová, svatava.urbanova@osu. cz) е преподавател в Катедрата по чешка литература и литературознание към Философския факултет на Остравския университет. Научните ѝ интереси са в областта на съвременната чешка литература и на регионалната проблематика (монографиите Регион без граници / Region bez hranic, 2001; Координати на местата / Souřadnice míst, 2003), на литературата за деца и юноши (Меандри и метаморфози на детската литература / Meandry a metamorfózy dětské literatury, 2003; Седем ключа за отваряне на литературата за деца и юноши от 90-те години на ХХ век / Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století, 2004; Фигури и конфигурации / Figury a figurace, 2010). Чешко-испанско издание е книгата ѝ Движения (Pohyby / Movimientos, 2010). Изследва историята на чешката и словашката литература след 1945 г. Автор е на редица лексикографски и енциклопедични речникови статии.

Статии

За паметта, спомнянето, референциалните и автореференциалните кодове (Върху романа на Ян Балабан „Питай татко“) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Катедрата по чешка литература и литературознание към Философския факултет на Остравския университет | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)